Κάρτα μέλους του Συνδέσμου Αλληλοβοήθειας του εργαζόμενου στη βιομηχανία κρέατος Hazelnut Meat Industry, στη Βραζιλία, και κοινωνικού αγωνιστή, Amadeo Estanislao Arena. Ήταν γιος ενός συμμετέχοντα στην εξέγερση του Saravia Aparicio. Ο ίδιος ήταν αγαπητός από την οικογένεια, αλλά και από τη γειτονιά του.
* Πηγή: Hernán Arena.