logo2

Εμείς οι αναρχικοί, οργανωμένοι στην Αναρχική Ένωση Αθήνας, έχουμε συνείδηση της αναγκαιότητας της ειδικής οργάνωσης των αναρχικών επαναστατών σε ομάδες και ομοσπονδίες με βάση την περιοχή ή τον τομέα επέμβασής τους και διαμορφωμένες σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Ειδικότερα έχουμε συνείδηση της αναγκαιότητας μιας ειδικής οργάνωσης των αναρχικών επαναστατών στην Ελλάδα σήμερα και προς αυτή την κατεύθυνση συνενώσαμε τις προσπάθειές μας σε μια ένωση των αναρχικών ομάδων της Αθήνας.

Εμείς οι αναρχικοί της Αθήνας θεωρούμε ανάξιο να κρύβουμε τις ιδέες μας, αντίθετα τις προπαγανδίζουμε ανοιχτά σε κάθε κοινωνικό χώρο με συνέπεια και συνέχεια, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια επανάσταση ριζική και συνολική, οικονομική και κοινωνική, έτσι, ώστε να καταστραφούν οι κοινωνίες που θεμελιώνονται πάνω στην κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και διανομής, στον διαχωρισμό ανάμεσα σε εξουσιαστές κι εξουσιαζόμενους, στην άγνοια και την μιζέρια για την πλειονότητα των ανθρώπων, καθώς και στα προνόμια των κυβερνώντων»

Οι στόχοι μας

Η κοινή κατοχή των μέσων παραγωγής και διανομής, αποκλείοντας την δυνατότητα για μερικούς να ζουν εκμεταλλευόμενοι την εργασία των άλλων.

Η κατάργηση της κυβέρνησης και κάθε εξουσίας που φτιάχνει νόμους και τους επιβάλλει στον πληθυσμό, επομένως η κατάργηση των δικτατοριών, πολιτικών ή στρατιωτικών, των δημοκρατιών, των μοναρχιών, των κοινοβουλίων, των στρατών, των αστυνομιών, των δικαστικών εξουσιών και κάθε θεσμού που κατέχει μέσα καταναγκασμού.

Η οργάνωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής με βάση τις ελεύθερες ομοσπονδίες των κοινοτήτων, πράξη και τρόπος, σύμφωνα με την θέληση αυτών που τις αποτελούν.

Η ισότητα όλων των ατόμων από την γέννησή τους, στους τρόπους ανάπτυξης, δηλαδή της μάθησης, της διαπαιδαγώγησης, σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας, της τέχνης.

Η εξασφάλιση των μέσων επιβίωσης κι ευημερίας για τα παιδιά και όλους όσους αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από μόνοι τους.

Η κατάργηση των φυλακών, των ψυχιατρείων κι όλων των κολαστηρίων της εξουσιαστικής κοινωνίας.

Ο πόλεμος ενάντια στις θρησκείες, τους μυστικισμούς, ακόμα κι αν καλύπτονται από τον μανδύα της επιστήμης.

Ο πόλεμος ενάντια στον πατριωτισμό, υπέρ της αδελφοποίησης όλων των ανθρώπινων ομάδων και υπέρ της κατάργησης των συνόρων.

Ο πόλεμος ενάντια στον θεσμό της πατριαρχίας και των καταπιέσεων που συνεπάγεται για τα άτομα.

Η απελευθέρωση του έρωτα από κάθε νομικό δεσμό, από κάθε οικονομική και φυσική καταπίεση, από κάθε θρησκευτική και φυλετική προκατάληψη.

Ο πόλεμος ενάντια στον ρατσισμό και στους κάθε μορφής διαχωρισμούς με στόχο την τελική ενοποίηση του ανθρώπινου γένους.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ζωής των ανθρώπων και των ζώων από τις βλαβερές συνέπειες της κακής χρήσης της τεχνολογίας.

Η κατάργηση των μεγάλων εργοστασίων-κάτεργων του πληθυσμού με την αποκέντρωση της παραγωγής στις κοινότητες, καθώς και με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας.

Είναι ολόκληρη η κοινωνία που θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε σε μια βάση σεβασμού κι αλληλοβοήθειας, όχι για ένα άτομο, μια τάξη, μια ομάδα, αλλά για όλα τα άτομα. Τα κοινωνικό ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί οριστικά, αποφασιστικά και πραγματικά, παρά σε μια κοινωνική εξελικτική κλιμάκωση.

Ο ρόλος μας

Οι αναρχικοί δεν είναι μια καθοδηγητική μειονότητα αλλά, απεναντίας, είναι μια συνειδητή κι ενεργός μειονότητα. Δεν είναι, επομένως, η πρωτοπορία των μαζών, αλλά ένα στοιχείο του επαναστατικού αναβρασμού που επικρατεί στην ζωή των μαζών.

Εφόσον τα άτομα έχουν συνείδηση της εκμετάλλευσης που υφίστανται, οι αναρχικοί, οργανωμένοι στην Αναρχική Ένωση, συμφωνούν να αγωνιστούν μαζί με όλους τους εκμεταλλευόμενους ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι την ισχύ του αγώνα των τάξεων. Ο τελικός τους σκοπός είναι η εγκαθίδρυση της αναρχικής κοινωνίας.

Είναι οι καταπιεζόμενες κι οι εκμεταλλευόμενες τάξεις εκείνες που θα πραγματοποιήσουν την αναρχική κοινωνία, γιατί οι εκμεταλλευτές δεν θα αφεθούν ποτέ να στερηθούν τα προνόμιά τους και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να εμποδίσουν την χειραφέτηση των ανθρώπων.

Επειδή από μόνη της η διάδοση των ιδεών μας είναι ανεπαρκής, η συμμετοχή στους συνεχιζόμενους διεκδικητικούς και χειραφετητικούς αγώνες αποδεικνύεται απαραίτητη ώστε τα άτομα να αγωνίζονται συνεχώς όλο και περισσότερο, μέχρι που να φτάσουν σε κατάσταση διαμάχης, διάστασης, που θα τους επιτρέψει την ολοκληρωτική χειραφέτηση.

Οι αναρχικοί δεν επιδιώκουν να είναι οι εργατικές κι οι άλλες οργανώσεις αναρχικές, εργάζονται σε αυτές για να πετύχουν τους σκοπούς του αναρχισμού σαν άτομα, σαν ομάδες ατόμων και σαν ομοσπονδίες ατόμων. Όπως ακριβώς υπάρχουν ομάδες μελέτης και ομάδες συζήτησης για γραπτή ή προφορική προπαγάνδα ανάμεσα στις μάζες, ομάδες που εργάζονται στις συνοικίες, στα πανεπιστήμια, στα εργοστάσια, στα σχολεία κ.λπ., θα πρέπει να δημιουργούμε ειδικές ομάδες σε διάφορες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ταξική πάλη των εργαζομένων, όπως και στις οργανώσεις των φοιτητών, των μαθητών κ.λπ. Αφού οι σημερινές συνθήκες είναι αυτές που είναι και το επίπεδο των μαζών μέσα στις οποίες εργαζόμαστε είναι αυτό που είναι, οι αναρχικοί δεν απαιτούμε από τις οργανώσεις να δρουν σαν αναρχικές, αλλά παλεύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε αυτές τις οργανώσεις να υιοθετούν τακτικές όσον το δυνατόν πλησιέστερες προς τις αναρχικές τακτικές.

Οφείλουμε σαν αναρχικοί να αποδεικνύουμε την ανεπάρκεια και τον πρόσκαιρο χαρακτήρα όλων των βελτιώσεων που μπορούν να αποσπαστούν μέσα στα πλαίσια του σημερινού καπιταλιστικού καθεστώτος και να παλεύουμε για μια κατεύθυνση του αγώνα προς ολοένα και ριζοσπαστικότερες λύσεις. Ειδικά στις οργανώσεις των εργατών θα πρέπει να αγωνιζόμαστε ώστε αυτές να μένουν ανοιχτές σε όλους τους εργάτες, όποιες αντιλήψεις κι αν έχουν και σε όποιο κόμμα κι αν ανήκουν, με μοναδική προϋπόθεση να συμφωνούν να συνεργάζονται με τους άλλους εργάτες ενάντια στην εκμετάλλευση.

Θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στο στενό συντεχνιακό πνεύμα των αγώνων και των αιτημάτων και σε όλες τις απόπειρες να μονοπωληθούν οι οργανώσεις και η δουλειά. Να παλεύουμε για να μην γίνονται οι εργάτες πιόνια των πολιτικών κομμάτων για εκλογικούς ή άλλους εξουσιαστικούς σκοπούς. Να προπαγανδίζουμε την άμεση δράση των εργατών στους χώρους δουλειάς όπως και των μαθητών και των φοιτητών στα σχολεία και στις σχολές, την ομοσπονδιακή οργάνωση των κινημάτων τους και την σύνδεση των αγώνων τους σε εθνικό και. διεθνικό επίπεδο.

Εχθροί του κάθε δεσποτισμού, οι αναρχικοί απορρίπτουμε όλες τις εξουσιαστικές θεωρίες εμπνευσμένες από τον μαρξισμό, τον κληρικαλισμό, τον φασισμό, την μοναρχία, τον αστικό φιλελευθερισμό και κάθε άλλο.

Η επανάσταση αποτελείται από στάδια καταστροφής των θεσμών της καταπίεσης κι από στάδια οικοδόμησης της νέας κοινωνίας. Αυτή η κοινωνία θέλουμε να διαχειρίζεται από όλους τους ανθρώπους και να οικοδομηθεί από την αρχή πάνω στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης για όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό οι αναρχικές οργανώσεις, ομάδες κι ομοσπονδίες πρέπει να είναι όργανα προσαρμοσμένα στην επανάσταση και τις αρχές της, μέχρι την συγκεκριμενοποίηση των στόχων της, μέχρι την τελική ολοκληρωτική απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους από τα δεσμά ταυ κεφαλαίου και του κράτους.

*Το παρόν Σχέδιο υιοθετήθηκε μετά από εσωτερικές διεργασίες, από τα μέλη της Αναρχικής Ομάδας “Διεθνιστής”, στην Αθήνα, στις αρχές του 1986, και προτάθηκε σε ομάδες και άτομα ως η θέση της Ομάδας για το οργανωτικό ζήτημα. Διατηρείται η ορθογραφία και το συντακτικό του ντοκουμέντου που υιοθετήθηκε.