Από αριστερά, Alois Lidner, Erich Muhsam, Guido Kopp, σε φωτογραφία του 1929.

Πηγή: The Weimar Era - Arts of the Weimar Republic / August Sander (Tyskland, 1876 - 1964), Revolutionaries, 1929.