logo2

 

 

Διεθνής εκστρατεία των ευρωπαϊκών οργανώσεων του δικτύου Anarkismo

 

 

 Ως διεθνιστές είμαστε ενάντια σε κάθε είδους σύνορα και φραγμούς μεταξύ των ανθρώπων και διαφωνούμε με την ενίσχυση των συνόρων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πολεμήσουμε ενάντια σε κάθε είδους ξενοφοβική ή φυλετική διάκριση σε βάρος τόσο των μεταναστών όσο και των αυτόχθονων εθνικών μειονοτήτων.

 

Τα τελευταία χρόνια, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ο φόβος για τον οικονομικό αντίκτυπο της μετανάστευσης έχουν ενταθεί και δεσπόζουν στις πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η μετανάστευση είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της οικονομικής και στρατιωτικής πολιτικής ευρωπαϊκών κρατών. Οι συντονισμένες προσπάθειες για την πρόληψή της είναι το αποτέλεσμα του ρατσισμού και της απροθυμίας να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές συνέπειες.

 

Η απάντηση των κηρύκων της παγκοσμιοποίησης ήταν η υιοθέτηση σειράς μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της μετανάστευσης. Η Ευρώπη έχει θεσπίσει κοινά πλαίσια για τη μετανάστευση, υπογράφηκαν συμφωνίες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των προσφύγων και έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι της μετανάστευσης στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η βασική πολιτική είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν εκτός Ευρώπης. Στη διαδικασία του περιορισμού της μετανάστευσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν παραβιάσει διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Ο συνδυασμός της ανάγκης του κεφαλαίου για την τυχαία εργασία και την αβεβαιότητα που περιβάλλει τους παράνομους μετανάστες, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους αυτούς να αναλαμβάνουν ταπεινές θέσεις εργασίας, αυξάνοντας έτσι την παράνομη εργασία υπό συνθήκες πολύ κάτω από εκείνες της ευρύτερης εργατικής τάξης. Αυτό χρησιμεύει, επίσης, στη συμπίεση των μισθών και των συνθηκών εργασίας σε όλους τους τομείς. Οι καπιταλιστές έχουν βασικά επιτύχει τη χρήση τέτοιων πολιτικών για την μετανάστευση ώστε να αποκτούν φθηνό εργατικό δυναμικό.

 

Συν τοις άλλοις, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει πολιτικές που περιορίζουν σοβαρά τα δικαιώματα των μεταναστών. Η χρήση της κράτησης είναι αρκετά διαδεδομένη και επηρεάζει τους ανθρώπους το νομικό καθεστώς των οποίων δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί, αντιμετωπίζοντας κράτηση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ουσιαστικά, το νομικό πλαίσιο γύρω από τη μετανάστευση ποινικοποιεί τον μετανάστη. Κατά πιο εντυπωσιακό τρόπο, η κράτηση και δίωξη των μεταναστών στην Ευρώπη προκαλεί απέραντη θλίψη κκαι προωθεί την ανάπτυξη ενός στρώμματος υποδεέστερων μη πολιτών.

 

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ιδιαίτερα στο κλείσιμο των συνόρων, μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα της Χάγης και του ad hoc οργανισμού Frontex, το έργο των οποίων βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ιδέα ότι η μετανάστευση και οι μετανάστες συνιστούν από τη φύση τους πρόβλημα. Αυτή η υπηρεσία που είναι αρμόδια για μια ευρωπαϊκή συνοριακή αστυνομία, η οποία προβαίνει σε κατασταλτικές επιχειρήσεις (όπως και οι μαζικές συλλήψεις και απελάσεις), δεν υπόκειται σε κανέναν παντελώς έλεγχο.

 

Ως ελευθεριακοί σοσιαλιστές είμαστε ενάντια στην ταξική εκμετάλλευση και το Κράτος, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μια εις βάθος ανάλυση των θεμάτων αυτών, καθώς και την εξεύρεση αποτελεσματικών μέσων για την καταπολέμηση της ανάπτυξης της ξενοφοβίας, των κρατικών κατασταλτικών πολιτικών που στοχεύουν τους μετανάστες, καθώς και την απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων. Επιπλέον, πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτούς τους αγώνες με την ευρύτερη ταξική πάλη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το διεθνιστικό ρεύμα στις οργανώσεις της εργατικής τάξης.

 

Ως διεθνιστές είμαστε ενάντια σε κάθε είδους σύνορα και φραγμούς μεταξύ των ανθρώπων και διαφωνούμε με την ενίσχυση των συνόρων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πολεμήσουμε ενάντια σε κάθε είδους ξενοφοβική ή φυλετική διάκριση σε βάρος τόσο των μεταναστών όσο και των αυτόχθονων εθνικών μειονοτήτων.

 

Ως αναρχικές κομμουνιστικές οργανώσεις υποστηρίζουμε:

 

- την ελευθερία της μετακίνησης και ίσα δικαιώματα για όλους, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες. Το δικαίωμα όλων να ζουν και να εργάζονται στη χώρα της επιλογής τους, με την οικογένειά τους

 

- το τέλος των αυθαίρετων συλλήψεων

 

- το κλείσιμο όλων των κέντρων κράτησης

 

- τον τερματισμό των απελάσεων

 

- τη νομιμοποίηση όλων των παράνομων μεταναστών

 

- την κατάργηση όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών και συμφωνιών.

 

 

 

Alternative Libertaire (Γαλλία) http://www.alternativelibertaire.org

 

Workers Solidarity Movement (Ιρλανδία)

 

http://www.wsm.ie

 

Federazione dei Comunisti Anarchici (Ιταλία) http://www.fdca.it

 

Motmakt ( Νορβηγία)

 

http://www.motmakt.no

 

Organisation Socialiste Libertaire (Ελβετία) http://www.rebellion.ch

 

Σχετικό Link: http://www.anarkismo.net

 

 

* Ελληνική μετάφραση “Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης”, Ιούλης 2010.