Μερικοί από τους “εξαφανισμένους” συνδικαλιστές, κυρίως από το χώρο του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης κατά την τελευταία στρατιωτική δικτατορία Βιντέλα στην Αργεντινή.

Ήταν εργαζόμενοι στις περιοχές Cordoba και Santa Fé.

Παρατίθεται η ημερομηνία “εξαφάνισής” τους.

- Juan Jose Cao, 9/3/78
- Francisco Bartucci, 29/7/76

- Carlos Guillermo Diaz, 10/3/77

- Edgar Duchini Bengal, 25/4/75 (killed)

- Miguel Angel Figueroa, 6/22/76

- Claudio Marcelo Fink, 12/8/76

- Juan Carlos Giordano, 26/7/77

- Humberto Joaquin, 6/4/77

- Enrique Jose Juarez, 10/12/76

- Graciela Mellibovsky 25/9/76

- Jorge Luis Pardo 26/7/77

- Roberto Piñeyro, 22/4/77

- Rafael Oscar Rodriguez, 3/19/77

- Jose Luis Romero, 20/7/77

- Agustin Sanchez, 03/9/76

- Luis Angel Santoro, 26/7/77

- Jorge Omar Scorzelli, 05/8/76

- Oscar Smith, 11/2/77

- Maria Del Pilar Toledo, 6/11/76

- Guillermina Silvia Vázquez, 17/2/77

- Thomas Di Toffino, 30/11/76

- Alberto Caffaratti, 1/15/76

- Hernan Vives Gauna, 6/4/76

- Nicholas Hector Brizuela, 24/3/76

- Daniel Albino Benavídez, EPE Santa Fe. October 1977.

Περίπου 30.000 “εξαφανίστηκαν” εκείνη την εποχή. Μιλάμε, δηλαδή, με όρους γενοκτονίας.

*Πηγή: Hernan Arena