Το συγγραμμάτιον τού Φερρέρ υπό τον τίτλον τούτον μετεφράσθη εις διαφόρους γλώσσας αφ' ότου ο Ισπανός μάρτυς ετουφεκίσθη. Έχω υπ' όψιν μου αγγλικήν μετάφρασιν  η οποία εκυκλοφόρησεν εσχάτως κατά εκατομμύρια αντιτύπων. 

 

Η μάθησις, η παιδεία είνε ο μεγαλήτερος εχθρός της οπισθοδρομήσεως, της δεισιδαιμονίας, της ανερευνήτου γνώμης, του δογματισμού και της τυραννίας. Είνε λοιπόν φυσικόν ότι όταν η ισπανική εξουσία παρετήρησεν ότι εξηπλούτο ο επαναστατισμός εις το κράτος της, προσήλωσε το όμμα της επί του ανθρώπου ο οποίος εδίδασκε τους νέους ότι η βία είνε απαίσιον και ολέθριον έγκλημα και ότι μόνον η αγάπη και η καλωσύνη είνε αρετή. 

 

Η εξουσία κάποτε κάμνει σφάλματα τοιούτου είδους. Φονεύσασα τον Φερρέρ ενόμισεν ότι εξωβέλισε τας ιδέας του. Ελησμόνησεν όμως ότι η τοιαύτη μέθοδος του εξοβελισμού είνε ακριβώς ο καλήτερος τρόπος προς εξασφάλισιν της εξαπλώσεως αυτών των ιδεών. 

 

Εκ του βιβλιαρίου τούτου ο αναγνώστης δύναται να μορφώση γνώμην περί του είδους της διδασκαλίας εν τοις σχολείοις, εις το οποίον ο... κακούργος Φερρέρ ησχολείτο καθ΄ ήν στιγμήν η ισπανική εξουσία απεφάνθη ότι ο θάνατός του είναι αναγκαίος. 

 

* Σχόλιο για την επέτειο της εκτέλεσης του Φραντσίσκο Φερρέρ, γραμμένο προφανώς από τον Πλάτωνα Δρακούλη και δημοσιευμένο στο τεύχος του περιοδικού του ιδίου "Έρευνα" το 1913, σελ. 17. Διατηρείται η ορθογραφία του συγγραφέα.

Ο ήλιος της Αναρχίας ανέτειλε - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακές εκδόσεις Κουρσάλ

 


Στο κτήριο της Ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης στις 18/07/2019

 

Στο SBS Greek στις 18/07/2019

Με τον Ελευθεριακό στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα, 22/01/2018

 

Απόπειρες αναρχικής οργάνωσης στη δεκαετία του 1980 - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακοί και ριζοσπάστες της διασποράς - εξώφυλλο βιβλίου

email

ιστορία αναρχικού κινήματος αναρχικό κίνημα κοινωνικοί αγώνες ιστορία εργατική τάξη επαναστατικό κίνημα Ισπανία, Ελλάδα Ρωσία κοινωνικά κινήματα αναρχική-θεωρία Γαλλία αναρχισμός αναρχοσυνδικαλισμός ζητήματα τέχνης αριστερά εργατικό κίνημα anarchism Ιταλία φεμινισμός κομμουνισμός Αυστραλία ΗΠΑ, Ρωσία, ελευθεριακή εκπαίδευση αντιφασισμός history κοινωνία επαναστατική θεωρία εθνικά ζητήματα αναρχοσυνδικαλιστές διεθνισμός λογοτεχνία μελλοντική κοινωνία ποίηση συνδικαλισμός radicalism αγροτικά κινήματα αναρχικός κομμουνισμός αστικός τύπος Πάτρα Greece πολιτειακό κριτική Μεξικό περιβάλλον καταστολή Βουλγαρία φεντεραλισμός ένοπλη δράση Διασπορά working class εξεγερμένοι διανοούμενοι γεωγραφία syndicalism εξεγέρσεις αγροτικές εξεγέρσεις communism Κούβα communist-party κινητοποιήσεις θέατρο σοσιαλισμός χρονογράφημα Γκόλντμαν βιβλίο Παρισινή Κομμούνα νεκρολογία Άγις Στίνας αναρχικοί Αίγυπτος Πρωτομαγιά σοσιαλιστές φοιτητικό κίνημα αγροτικό ζήτημα Italy Θεσσαλονίκη "\u0395\u03c0\u03af \u03c4\u03b1 \u03a0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9" ευημερία κοινοκτημοσύνη ατομικισμός utopianism Κροπότκιν ένωση τροτσκισμός θρησκεία ληστές Κύπρος μηδενισμός Αθήνα εκλογική δράση Egypt Πύργος Ηλείας ρουμανία Γαριβαλδινοί Ουκρανία προκηρύξεις πρώην οπλαρχηγοί αρχαίο-πνεύμα ρομαντισμός