logo2

 

Ντοκουμέντο της Εθνικής Διάσκεψης WSM

 

Greek translation of “The Enviroment and Animal Rights” (Position Paper) by Workers Solidarity Movement.

 

1. Εκτιμούμε την ανθρωπότητα ως ανώτερη από κάθε άλλη μορφή ζωής στη γη, αν και αναγνωρίζουμε ότι ο πλανήτης μας είναι ένας σύνθετος και αναπτυσσόμενος ιστός αλληλοεξαρτώμενων μορφών ζωής. Η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη διατήρηση της ισορροπίας στο εσωτερικό αυτού του ιστού, της ποικιλίας των ειδών ζωής και των κατοίκων του. Όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα, ειδικά η βιομηχανία, η εξόρυξη κ.λπ. πρέπει να διευθυνθεί με έναν τρόπο που να αναγνωρίζει συνειδητά αυτή την πραγματικότητα.

 

2. Για να επιβιώσει η ανθρωπότητα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους υλικούς πόρους σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται δημοκρατικά μετά από ελεύθερη συζήτηση και επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ζωτικής σημασίας ανάγκη της εξάρτησής μας από τη φύση καθώς και η υγεία του πλανήτη. Η παραγωγή πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και όχι το κέρδος. Αυτή τη στιγμή, οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιδεινώνονται σοβαρά. Εντούτοις, η τάξη των καπιταλιστών όχι μόνο δεν βασανίζεται η ίδια, αλλά απολαμβάνει τα οφέλη που έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα σε βάρος της κοινωνίας. Με την κρίση αυτή, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει απολύτως κανέναν έλεγχο το πώς και για όφελος ποιου χρησιμοποιείται η γη.

 

3. Η παρούσα περιβαλλοντική κρίση οφείλεται στην καπιταλιστική εκβιομηχάνιση η οποία βάζει πρώτα το κέρδος πριν από την υγεία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των ανθρώπων.

 

4. Ο στόχος μας είναι να αναδιοργανώσουμε τη βιομηχανία κάτω από εργατική αυτοδιεύθυνση έτσι ώστε όλη η βιομηχανία να είναι βασισμένη στις ιδέες της βιωσιμότητας, τις ανάγκες της ανθρωπότητας και την ισορροπία που απαιτείται στη φύση. Η μείωση των αποβλήτων και της άχρηστης παραγωγής, η επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) των πόρων και η παραγωγή των αγαθών διαρκείας, η ανακύκλωση των αποβλήτων στο μέγιστο πιθανό βαθμό, αποτελούν για μας σημαντικούς στόχους. Υποστηρίζουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εξαλείψουμε το φορτίο της ένδειας και της κατοχής από το οποίο υποφέρουν οι άνθρωποι στον υπανάπτυκτο κόσμο. Ενώ η αύξηση του πληθυσμού εκλαμβάνεται συχνά ως αιτία αρκετών περιβαλλοντικών προβλημάτων, η αλήθεια είναι ότι είναι το καπιταλιστικό σύστημα είναι ο μεγαλύτερος ένοχος. Οι παγκόσμιοι πόροι, χρησιμοποιούμενοι κατάλληλα μπορούν να υποστηρίξουν τον παγκόσμιο πληθυσμό και περισσότερους ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας με μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία θα οδηγούσε σε μια λύση του προβλήματος του υπερπληθυσμού.

 

5. Ένα μεγάλο μέρος της καπιταλιστικής παραγωγής δεν είναι απαραίτητο εξαιτίας της αχρησίας της, της πίεσης από τη διαφήμιση καθώς και την ύπαρξη κοινωνικά άχρηστων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως η παραγωγή όπλων κ.λπ. Κατευθύνοντας μεγάλο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας στα ζωτικής σημασίας αγαθά και υπηρεσίες για τον υπανάπτυκτο κόσμο, δεν θα πρέπει να μιλάμε για την αυξανόμενη παραγωγή σε γενική κλίμακα Η βιωσιμότητα είναι βασικής σπουδαιότητας στόχος, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστο με την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής για όλους.

 

6. Το σημαντικότερο πρόβλημα της καπιταλιστικής βιομηχανικής ρύπανσης και της καταστρεπτικής εξαγωγής των πρώτων υλών πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση μια ταξική ανάλυση. Γιατί δεν είναι μόνο εκείνοι που αποσπούν τα κέρδη, αλλά η εργατική τάξη που υφίστανται τις συνέπειες του μολυσμένου νερού, των μολυσμένων τροφίμων κ.λπ. Μόνο εάν και όταν οι άνθρωποι εκείνοι που επηρεάζονται άμεσα πάρουν στα χέρια τους το δημοκρατικό έλεγχο μιας τέτοιας βιομηχανίας μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.

 

7. Οι περιβαλλοντικές κρίσεις και η πείνα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αποτέλεσμα της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης καθώς και της εκμετάλλευσης της βιομηχανίας και της γεωργίας των χωρών αυτών για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του διεθνούς καπιταλισμού. Η εργατική τάξη του αναπτυγμένου κόσμου έχει περισσότερους κοινούς δεσμούς με τους εργαζομένους και τους αγρότες αυτών των χωρών απ’ ό,τι με την άρχουσα τάξη των χωρών τους. Η ένδεια και κάθε μορφή αποκλεισμού αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναπτυγμένου κόσμου. Δεν είμαστε ανταγωνιστές, αντίθετα πρέπει να ενωθούμε στον αγώνα μας κατά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

 

8. Η άμεση δράση των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων ενάντια στις δραστηριότητες της μόλυνσης των εργοστασίων, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ρύπανση. Όπου τα εργοστάσια δεν μπορούν να είναι ασφαλή, οι θέσεις εργασίας πρέπει να αντικατασταθούν σε τοπική κλίμακα με άλλες βιώσιμες βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τις δεξιότητες/ικανότητες του εργατικού τους δυναμικού διατηρώντας τα επίπεδα των μισθών και τις προοπτικές ανέλιξής τους.

 

9. Η πυρηνική ενέργεια είναι αποδεδειγμένα επισφαλής. Τα κέρδη και οι ανάγκες της βιομηχανίας όπλων τοποθετούνται πριν από την ασφάλειά μας και οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι ώστε να δικαιολογηθεί η χρήση της. Η παραγωγή ενέργειας μέσω των ανανεώσιμων πόρων όπως η αεροδυναμική, τα υδροηλεκτρικά σχέδια και η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ πιο επιθυμητή. Οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και οι πιο ευφάνταστες ήδη ανεπτυγμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν ουσιαστικά να μειώσουν την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας.

 

10. Η καταστροφή των τροπικών δασών οφείλεται στη μεγάλη καπιταλιστική εκμετάλλευση των δέντρων από μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Καλούμε σε απεργιακή δράση ενάντια σε τέτοιες επιχειρήσεις για να τις αναγκάσουμε να προβούν σε αναδάσωση και να διαχειριστούν διαφορετικά την εξορυκτική τους δραστηριότητα. Η καταστροφή των τροπικών δασών οφείλεται επίσης στη μετανάστευση πεινασμένων αγροτών (εργατών γης) και άνεργων εργαζομένων από τις διάφορες επαρχίες στις περιοχές αυτές. Η διαδικασία αυτή αποτελεί υποπροϊόν της γενικότερης φτώχειας που δημιουργείται σ’ αυτές τις χώρες από τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό. Υπό αυτή τη μορφή, το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με την επανάσταση και την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Καλούμε στην οικοδόμηση ενώσεων (συνδικάτων) από τους εργαζόμενους αυτούς καθώς και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους επαναστάτες στο εσωτερικό αυτών των ενώσεων.

 

11. Από πρακτικής άποψης, στην Ιρλανδία, αυτό συνεπάγεται ότι τα υπάρχοντα συνδικάτα πρέπει να υποστηρίξουν την οικοδόμηση τέτοιων ενώσεων και να τις βοηθήσουν, ακόμα και να τις χρηματοδοτήσουν. Συνεπάγεται επίσης την οργάνωση εκστρατειών αλληλεγγύης με τους αγώνες αυτών των εργαζομένων. Σημειώνουμε ότι, οι αγώνες για την αναγνώριση τέτοιων ενώσεων αποτελούν ήδη σημαντικό μέρος των γενικότερων αγώνων των εργαζομένων σε τέτοιες περιοχές, όπως, π.χ., οι εργαζόμενοι στο καουτσούκ στη Βραζιλία.

 

12. Εναντιωνόμαστε στις δοκιμές ατομικών, βιολογικών και χημικών όπλων σε όλες τις περιστάσεις και υποστηρίζουμε οποιαδήποτε άμεση δράση για το σταμάτημα τέτοιων δοκιμών.

 

13. Καλούμε τα συνδικάτα να χρηματοδοτήσουν τις περιβαλλοντικές εκείνες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τους εργαζομένους και τη γενικότερη κοινότητα που έχουν επηρεασθεί από τέτοιες δοκιμές, ώστε να δημοσιοποιηθεί και να οργανωθεί μια άμεση δραστηριότητα ενάντια στις βιομηχανίες αυτές που εκθέτουν τους εργαζομένους ή τη γενικότερη κοινότητα σε σημαντικές ποσότητες τοξικών ουσιών, ρύπανση κ.λπ.

 

14. Στο εσωτερικό των ενώσεων (συνδικάτων) απαιτούμε επίσης τη χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων προϊόντων στην κάθε βιομηχανία, όπου αυτό είναι δυνατόν και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων για τα προϊόντα ή τα υποπροϊόντα που βλάπτουν το περιβάλλον. Απεργιακή ή άλλη δράση πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για να αναγκάζει τα αφεντικά να συμμορφώνονται.

 

15. Επειδή κάτω από τον καπιταλισμό, κάθε είδους πειραματισμός που πραγματοποιείται ενάντια στα ζώα είναι περιττός, εναντιωνόμαστε σε κάθε τέτοιο πειραματισμό για στρατιωτικούς και καλλυντικούς λόγους. Όπου τέτοιος πειραματισμός σε βάρος των ζώων κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για την ιατρική έρευνα, πρέπει να μειωθεί στα κατώτατα απαραίτητα επίπεδα. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των φοιτητών και των εργαζομένων στα διάφορα εργαστήρια να αρνούνται να προχωρήσουν σε κάθε είδους πειράματα σε ζώα. Υποστηρίζουμε επίσης τους εργαζομένους εκείνους που υφίστανται κυρώσεις επειδή διαρρέουν λεπτομέρειες των πειραμάτων.

 

16 Εναντιωνόμαστε στις διάφορες εκστρατείες απελευθέρωσης των ζώων που χρησιμοποιούν ενέργειες όπως τοποθέτηση βομβών ή επιβλαβή μόλυνση τροφίμων κ.λπ. σε διάφορα καταστήματα ή εργαστήρια, γιατί έτσι διακινδυνεύονται ζωές εργαζομένων.

 

17. Σήμερα σημειώνεται μια ταχεία ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής και της Βιοτεχνολογίας. Η βιοτεχνολογία, όπως και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, υπόσχεται μεν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά περικλείει και πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η πρόοδος στην επεξεργασία της γονιμότητας ίσως έχει τεράστια πλεονεκτήματα για τα άτεκνα ζευγάρια. Η γενετική διαλογή μπορεί να προειδοποιήσει για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Αλλά δεν γνωρίζουμε εάν τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και φάρμακα αποτελούν έμφυτη απειλή επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη και δημόσια υπεύθυνη έρευνα πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, η χρησιμοποίηση αντιβιοτικών γονιδίων ως δεικτών για άλλα γονίδια ή η παρεμβολή τοξίνης που παράγεται με τα γονίδια και εισέρχεται σε διάφορα φυτά για να εξαλειφθούν κάποια έντομα είναι μια δραστηριότητα που εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Για μας, το θεμελιώδες ερώτημα δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά το ποιος την ελέγχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε ολόκληρη την τεχνολογία. Αλλά, σε γενικές γραμμές, είμαστε υπέρ της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, π.χ. ηλιακή ενέργεια σε αντιδιαστολή με την πυρηνική ενέργεια. Κάτω από τον καπιταλισμό, εναντιωνόμαστε στην εισαγωγή και χρήση των γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων, με τους οποίους γονιμοποιούνται τα φυσιολογικά αναπτυγμένα φυτά. Η εισαγωγή και χρήση τους σε μια αναρχική κοινωνία θα εξαρτηθεί από τη σχετική επιστημονική έρευνα καθώς και από ένα δημοκρατικό διάλογο για την αναγκαιότητα ή την αξία τους.

 

18. Τέλος, τα παρόντα προβλήματα με τη ρύπανση είναι αποτέλεσμα των λύσεων που προωθούνται από τα αφεντικά σε προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Υποστηρίζουμε περισσότερες επενδύσεις σε τρένα και λεωφορεία, τον περιορισμό των αυτοκινήτων στις αστικές περιοχές καθώς και ένα οδικό σύστημα που να δίνει προτεραιότητα στη χρήση ποδηλάτου και/ή πεζοπορίας. Και πιστεύουμε επίσης ότι σε σχέση και μ’ αυτό το ζήτημα οι εργαζόμενοι έχουν ελάχιστο έλεγχο και λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

 

* Το κείμενο αυτό είναι ένα από τα Ντοκουμέντα (PositionPapers) που υιοθετήθηκαν από το Εθνικό Συνέδριο της αναρχοκομμουνιστικής οργάνωσης από την Ιρλανδία WorkersSolidarityMovement (WSM – Κίνημα Εργατικής Αλληλεγγύης), που έγινε το 2005. Εκτός από την ιστοσελίδα της οργάνωσης, δημοσιεύτηκε και στο Anarkismo.net και στο A-Infos. Ελληνική μετάφραση «ούτε θεός-ούτε αφέντης», Μάης 2007.